23 let smo za sadjarje, vinogradnike in pridelovalce zelenjave izdajali strokovno publikacijo, revijo SAD. Ta od leta 2012 ne izhaja več.

Revija SAD

Področje, ki ga pokriva: strokovna revija za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo s prilogo Vrtnine. Strokovnost člankov: visoko strokovni, vendar še vedno razumljivi in uporabni tudi manjšemu pridelovalcu oz. vrtičkarju, ki mu je sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarjenje v veselje.


Izdajatelji:

  • 1990 - Društvo za napredek kmetijstva Krško;
  • 1991 - 2000: podjetje Tron d. o. o.;
  • 2000 - 2001: Sadjarska zadruga Rossa z. o. o.;
  • 2001 - 2005: Alex s. p.
  • 2006 - Rossad d.o.o.

Naklada: 2000 izvodov.

Poslanstvo:
nuditi pridelovalcem in strokovnjakom znanje in informacije s področja, ki ga pokriva ter izmenjavo izkušenj.

Cilj:
postati pomemben priročnik tako pridelovalcu in strokovnjaku, ki bo zadostil v strokovnem in tehnično-oblikovnem smislu.
Kako smo se spreminjali:


1990200120032004
20052006 - 2012